Zum Inhalt (Access key c)Zur Hauptnavigation (Access key h)Zur Unternavigation (Access key u)

Historisch museum van het prinsbisdom Paderborn
Museum voor de geschiedenis van het prinsbisdom

De Wewelsburg, een voormalig kasteel van de prins-bisschoppen van Paderborn, biedt een veelzijdige en moderne permanente tentoonstelling over de geschiedenis van het prinsbisdom. 

De tentoonstelling beslaat een periode die reikt van het begin van de nederzetting in het Paderborner Land, de oprichting van het bisdom in de vroege Middeleeuwen, de Reformatie en de Dertigjarige Oorlog tot het einde van de landsheerschappij van de bisschoppen in 1802. 

Veel aspecten van de cultuurgeschiedenis worden dwars door de eeuwen heen belicht, onder andere het leven in de stad, de landbouw en ambachten alsmede de rol van de religie.

Daarnaast zijn er boeiende inzichten in de geschiedenis van de aarde en de bijzondere kenmerken van het landschap in het Paderborner Land. 

Op twee zalen na zijn alle delen van het museum toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Een ruime selectie audiogidsen biedt de mogelijkheid de rondleiding te volgen in het Duits, Engels en Nederlands, in "eenvoudige taal" en voor kinderen.

Hier: Rondleiding op de tentoonstelling

Gedetailleerde informatie

Impressies

Privacy Policy

Deze website maakt gebruik van externe componenten, b.v. Lettertypen, kaarten, video's of analysetools, die allemaal kunnen worden gebruikt om gegevens over uw gedrag te verzamelen. Privacyverklaring (duits)