Zum Inhalt (Access key c)Zur Hauptnavigation (Access key h)Zur Unternavigation (Access key u)

Geschiedenis van de Wewelsburg

Banner

Beginperiode

Zonder datum Vestingwal in drie delen
1123-1124 Burchtcomplex van Graaf Friedrich von Arnsberg, na diens dood door boeren verwoest

Middeleeuwse heerlijke burcht

1301 Graaf Otto von Waldeck staat zijn rechten af aan het prinsbisdom Paderborn, de helft van de burcht wordt in leen gegeven aan de edellieden van Büren (vazallen van Waldeck)
1303 Belening van de helft van de burcht aan ridder Friedrich van Brenken (vazal van Paderborn)
1359 Verpanding van de burcht aan de edellieden van Büren; ridder van Brenken wordt vazal van Büren
1384 Terugkoop van de delen van Büren door het prinsbisdom; verpanding van de burcht en het halve landgoed van de Wewelsburg aan Friedrich van Brenken
1385 Verkoop van de tweede helft van het landgoed aan het prinsbisdom
1513 Opnieuw verpanding van de burcht en het landgoed aan de edellieden van Büren; een kwart wordt onmiddellijk verder in pand gegeven aan de ridders van Brenken

Prinsbisschoppelijke tweede residentie

1588/1589 Pandlossing door het prinsbisdom Paderborn
1603-1609 Uitbreiding van de gebouwen tot drievleugelig complex met hoektorens op initiatief van prins-bisschop Dietrich von Fürstenberg
1622-1637 Herhaalde bezettingen tijdens de Dertigjarige Oorlog
1646 Bestorming door Zweedse troepen; brand in het hele complex
1650-1660 Herstelwerkzaamheden, in de daaropvolgende jaren verdere verbouwings- en reparatiewerken

Pruisisch bezit

1802 Ingevolge de secularisatie wordt het complex eigendom van de Pruisische staat
1815 Vernietiging van de noordelijke toren door blikseminslag en daaropvolgende brand
bis 1821 Woning van de rentmeester in de zuidoostelijke hoek
1832-1934 Parochiewoning in de voormalige woning van de rentmeester
im 19. Jh. Verdere verbouwing zonder conservatorisch concept; gebruik van ruimten voor de opslag van granen

Jeugdherberg, cultureel centrum en heemkundig museum van het district Büren

1924/1925 Aankoop en uitbreiding van de Wewelsburg door het district Büren: herberg voor wandelaars, evenementenhal en heemkundig museum

Ideologische grootheidswaan van de SS en concentratiekampterreur

1933 Eerste bezichtiging door Reichsführer-SS Heinrich Himmler, verordening tot aankoop en eerste verbouwingen
1934 Pachtovereenkomst tussen district Büren en de SS met een looptijd van 100 jaar voor 1 Reichsmark per jaar
1935 Verbod voor de bevolking om het kasteel te bezoeken; officiële naam: "SS-Schule Haus Wewelsburg"
1937 Inwijding van het "Dorfgemeinschaftshaus" ("Ottens Hof"); voltooiing van het wachtgebouw op het voorplein van de burcht
1939 Oprichting van het eerste concentratiekamp onder de burcht
1939 Eerste verbouwingsplannen voor de noordelijke toren en uitbreiding van het kasteel met een "palts" in het centrum van Wewelsburg
1940 Bijeenkomst van Heinrich Himmler en enkele van de hoogste SS-officiers onmiddellijk voor het binnenvallen van de Sovjet-Unie
1940 Voorstelling van bouwplannen van architect Hermann Bartels voor een machtig SS-burchtcomplex dat de oppervlakte van het hele dorp beslaat. Deze plannen worden tot het einde van de oorlog steeds weer aangepast en uitgebreid.
1941 Treffen einiger der höchsten SS-Offiziere mit Heinrich Himmler in der Wewelsburg, unmittelbar vor Beginn des Überfalls auf die Sowjetunion
1941 Verheffing van het concentratiekamp tot zelfstandig hoofdkamp Niederhagen/Wewelsburg
1943 Bouwstop en opheffing van het concentratiekamp met uitzondering van een restcommando; gebruik van het terrein als kamp van de Volksdeutsche Mittelstelle (bureau voor de hervestiging van etnische Duitsers die buiten de grenzen van Duitsland leefden) en militair trainingskamp voor de Hitlerjugend
1945 Brand van het burchtcomplex na een poging tot opblazen door de SS, bevrijding van het restcommando in het concentratiekamp door Amerikaanse troepen

Na 1945

1948/1949

Wederopbouw van de Wewelsburg door het district Büren (als eigenaar)

1950

Inrichting van een jeugdherberg (Deutsches Jugendherbergswerk) en heemkundig museum voor het district (inwijding van de schilderijenserie van Jo Glahé in de "Gruft" (grafkelder) van de noordelijke toren als vroeg gedenkteken en teken van burgerlijk engagement tegen geweld en oorlog

1964

Inrichting van een Oost-Duits streekmuseum ("Ostdeutsche Heimatstube") (tot 1985)

1973-1975

Wederopbouw van de noordelijke toren

1975

Overdracht van eigendom naar het district Paderborn wegens herziening van de gebiedsindeling

1982

Opening van het herinneringscentrum "Wewelsburg 1933–1945: cultus- en terreuroord van de SS" in het voormalige SS-wachtgebouw op het voorplein van de burcht

1985

Opening van de tentoonstelling van de hedendaagse geschiedenis "Duitsers in het oosten van Midden-Europa – cultuur, verdrijving, integratie" over de geschiedenis van de zusterdistricten Meseritz (Miedzyrzec) en Schwerin an der Warthe (Skwierzyna); sluiting 2009

1996

Opening van het historische museum van het prinsbisdom Paderborn in de oostelijke en zuidelijke vleugel

2009

Jubileumjaar 400 jaar Wewelsburg

2010

Opening van de nieuw ontworpen en uitgebreide afdeling van de hedendaagse geschiedenis als herinneringscentrum Wewelsburg 1933–1945 met de permanente tentoonstelling "Ideologie en terreur van de SS" in het voormalige SS-wachtgebouw op het voorplein van de burcht

2014

Sluiting van het historische museum van het prinsbisdom Paderborn wegens renovatiewerken van 3 november tot augustus 2015

2015

90 jaar Kreismuseum Wewelsburg, 31 mei

2015

Heropening van het nieuw ingerichte historisch museum van het prinsbisdom Paderborn met een groots museumfeest op zondag 23 augustus

Kreismuseum Wewelsburg

Andere onderwerpen

Privacy Policy

Deze website maakt gebruik van externe componenten, b.v. Lettertypen, kaarten, video's of analysetools, die allemaal kunnen worden gebruikt om gegevens over uw gedrag te verzamelen. Privacyverklaring (duits)