Zum Inhalt (Access key c)Zur Hauptnavigation (Access key h)Zur Unternavigation (Access key u)

De permanente tentoonstelling
"Ideologie en terreur van de SS"

De geschiedenis van de Wewelsburg in het Derde Rijk kan niet worden verklaard zonder in te gaan op de algemene geschiedenis van de SS. De lokale en regionale gebeurtenissen hingen nauw samen met de ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau tijdens de nationaalsocialistische heerschappij en de Tweede Wereldoorlog. Om deze reden toont de nieuwe permanente tentoonstelling de hele geschiedenis van de SS. Het is de eerste museumtentoonstelling ter wereld die uitgebreid ingaat op dit thema.

Op een oppervlakte van 850 m² wordt de lokale geschiedenis van de SS en het plaatselijke concentratiekamp verwerkt in een omvangrijke tentoonstelling waarin heel deze afdeling van het nationaalsocialistisch apparaat wordt gepresenteerd. De permanente tentoonstelling is ondergebracht in de historische vertrekken van het voormalige SS-wachtgebouw.

De permanente tentoonstelling presenteert uitvoerig zowel de ideologische grondbeginselen van de afdeling, als de radicale en misdadige gevolgen daarvan. Naast het zelfbeeld, de organisatiestructuur en de religieuze, wetenschappelijke, artistieke en culturele ambities van de SS staan ook de uitsluitingsmechanismen, het vervolgingsapparaat, het kampensysteem en het uitroeiingsbeleid centraal in de tentoonstelling. 

In deze context worden ook het leven en lijden van de slachtoffers van SS-geweld behandeld aan de hand van het lokale voorbeeld van concentratiekamp Niederhagen-Wewelsburg.
De tentoonstelling gebruikt zowel een omvangrijk mediaconcept als klassieke beeld- en tekstelementen. Er zijn vele waardevolle, originele expositiestukken te bezichtigen, als de agenda van Heinrich Himmler, muren van kampbarakken en het gevangenenuniform.

Thema's

Ideologie en terreur van de SS Catalogusprijs: € 24,90  ISBN 978-3-422-02327-7
Deutscher Kunstverlag GmbH Berlin München

Boek bij de permanente tentoonstelling

Privacy Policy

Deze website maakt gebruik van externe componenten, b.v. Lettertypen, kaarten, video's of analysetools, die allemaal kunnen worden gebruikt om gegevens over uw gedrag te verzamelen. Privacyverklaring (duits)