Niederländisch
Englisch
Deutsch
link to content link to topnavigation link to subnavigation
Kenmerken
 

Kreismuseum Wewelsburg

Burgwall 19
D-33142 Büren-Wewelsburg
Tel.: 0049-(0) 2955/ 7622-0
Fax: 0049-(0) 2955/ 7622-22
E-mail aan ons sturen

 

Kenmerken

Plek van daders, plek van slachtoffers

 

De Wewelsburg is een bijzonder Herinneringscentrum. Door het geplande gebruik als ideologisch centrum van de SS is het een plek van daders, de aanwezigheid van een concentratiekamp maakt het tot een plek van slachtoffers.

 

De geschiedenis van de Wewelsburg tijdens het Derde Rijk is niet te verklaren zonder terug te grijpen op de algemene geschiedenis van de SS. Locale en regionale gebeurtenissen waren nauw met de landelijke en Europese ontwikkelingen tijdens de Nazi-heerschappij en de Tweede Wereldoorlog verbonden. Om die reden wordt in de nieuwe permanente tentoonstelling voor het eerst in de wereld de hele geschiedenis van de SS uitgebreid getoond.

 

Op 850 m2 tentoonstellingsoppervlak wordt de locale geschiedenis van de SS-activiteiten en het plaatselijke concentratiekamp in een omvangrijke volledige beschrijving van de Beschermingsafdeling (SS) ingebed. De permanente tentoonstelling bevindt zich in de historische vertrekken van het voormalige SS-wachtpostgebouw.

Ideologie en terreur van de SS

De permanente tentoonstelling laat uitvoerig zowel de ideologische grondbeginselen van de beschermingsafdeling (SS), als ook diens radicale en criminele consequenties zien. Naast het gevoel van een verheven identiteit spelen de organisatiestructuur en de religieuze, wetenschappelijke, kunstzinnige en cultuurpolitieke ambities van de SS een rol in de tentoonstelling. Maar ook de door de SS gebruikte methodes als uitsluiting, het vervolgingsapparaat, het kampsysteem en de vernietigingspraktijk worden beschreven. Zo wordt het leven en lijden van de slachtoffers van het SS-geweld in het concentratiekamp Niederhagen-Wewelsburg ter plaatse in het grotere geheel van de SS-terreur geplaatst.

 

Inhoudelijk eindigt de permanente tentoonstelling niet met het jaar 1945, maar belicht het o.a. de verwerking van de SS-terreur na de oorlog, de hedendaagse visie op de historische locatie Wewelsburg en het naoorlogse leven van daders en slachtoffers. In het bijzonder aan de herinneringen van de kampslachtoffers en hoe zij met hun ervaringen omgaan wordt in de tentoonstelling aandacht besteed.

 

De tentoonstelling eindigt met een open plein met informatie op verschillende vlakken om de bezoekers te stimuleren om democratisch en vredelievend te handelen.

 

De nieuwe tentoonstelling maakt gebruik van nieuwe media, maar ook traditionele beeld- en tekstelementen. Ook bijzondere voorwerpen zoals de agenda van Heinrich Himmler, muren van barakken uit het kamp of kleding van kampgevangenen worden getoond.

onderdeel van het concentratiekampuniform gedragen door Max Schubertdem KZ Niederhagen
Zakagenda van Heinrich Himmler
 

Educatief centrum

De permanente tentoonstelling wordt aangevuld door een uitgebreid educatief aanbod. De bezoeker kan zich de thematiek individueel eigen maken (hiervoor zijn werkplekken, documentatiemappen of de educatieve ruimtes beschikbaar) of na aanmelding tijdens een rondleiding of groepsbegeleiding de museumdocent nadere vragen stellen. Voor schoolklassen en groepen jongeren in opleiding is het rondleidingsaanbod in het “Herinneringscentrum Wewelsburg 1933-1945” gratis.

 
 
link to pagestart link to content link to topnavigation link to subnavigation
 
link to pagestart link to content link to topnavigation link to subnavigation
Um den Text anzuhören, verwenden Sie bitte ReadSpeaker A A A