Deze website maakt gebruik van cookies. Door de website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik ervan. U kunt dit bericht sluiten met de X. Privacy verklaring
 
Niederländisch
Englisch
Deutsch
link to content link to topnavigation link to subnavigation
Route door de tentoonstelling
 

Kreismuseum Wewelsburg

Burgwall 19
D-33142 Büren-Wewelsburg
Tel.: 0049-(0) 2955/ 7622-0
Fax: 0049-(0) 2955/ 7622-22
E-mail aan ons sturen

 

Route door de tentoonstelling

Thema 1 en 2: thematische en chronologische inleiding

De permanente tentoonstelling “Ideologie en terreur van de SS” in de voormalige turn- en schermzaal opent met twee thema’s: een blik op het jaar 1941, waarin meerdere hoogst symptomatische landelijk en plaatselijk van belang zijnde aspecten van de SS-geschiedenis samenkomen èn een chronologisch overzicht van de algemene ontwikkeling van de SS als ook de gebeurtenissen in het dorp Wewelsburg van 1923 tot heden.

 
 

Thema 3: sociale structuur en organisatie van de SS

Op basis van biografieën, organogrammen en structuuroverzichten wordt de SS met zijn vele lagen en zijn dynamiek die alle perken te buiten gaat geschetst. Wie waren de hoofdrolspelers? Welke positie hadden ze? Hoe hebben ze de SS gevormd? Hoe zag de structuur van de beschermingsafdeling eruit? Hoe werd de SS één van de machtigste organisaties in het Derde Rijk?

 
 

Thema 4: Levensbeschouwing – mentaliteit – misdaad

De tentoonstelling beschrijft hier het geheel aan levensbeschouwelijke en mentale eisen van de SS. De schone schijn die de SS voor haar eigen superioriteit schiep valt niet van de wrede uitroeiende kant te scheiden. De vanzelfsprekendheid als racistische en politieke elite en de omvang van de vervolging van diegenen die buiten deze gemeenschap stonden word altijd als samenhangend geheel gezien.

 
 

Thema 5: de noordelijke toren

De twee vertrekken in de noordelijke toren, de “crypte” en de zaal van de “Obergruppenführer” zijn tot 1945 niet voltooid. Het is nog steeds niet bekend waarvoor de ruimtes gebruikt zouden gaan worden. Twee centrale punten van de SS-aanwezigheid in Wewelsburg worden zichtbaar: de architectonische grootheidswaan van de SS en de terreur ten aanzien van de kampgevangenen die hier moesten werken. Na 1945 zijn de vertrekken  onderwerp geworden van Nazi-bagataliserende, curieuze of onwerkelijke interpretaties.

 
 

Thema 6: het concentratiekamp in Wewelsburg

Hoe een nationaalsocialistisch concentratiekamp functioneerde wordt verduidelijkt aan de hand van het concentratiekamp in Wewelsburg en de geschiedenis van de gevangenen alhier. De ontwikkeling en organisatie van het kamp vanuit het daderperspectief van de SS-kampleiding staat daarbij tegenover de ervaringen van de gevangenen. De presentatie omtrent de eindfase van de Nazi-kampen heeft wederom betrekking op de landelijke SS-geschiedenis.

 
 

Thema 7: het verleden herdenken

De omgang van de bevolking van Wewelsburg en de naoorlogse bewoners van de Bondsrepuliek met het verleden staat hier centraal. Daarbij staan onder andere de persoonlijke waarneming  van SS-mannen na 1945 centraal als ook de omgang met de kampgevangenen met hun ervaringen. Uitgaande van de juridische en herinneringspolitieke verwerking van de gebeurtenissen in de BRD zou erkent moeten worden, welke maatschappelijke structuren, ambities en levensbeschouwingen mensen tot daders en slachtoffers hebben gemaakt en welke gevolgen dit op het leven van een ieder in de huidige maatschappij heeft.

 
 
 
link to pagestart link to content link to topnavigation link to subnavigation
 
link to pagestart link to content link to topnavigation link to subnavigation
Um den Text anzuhören, verwenden Sie bitte ReadSpeaker A A A